Certifikater

Kolofon

emaildisclaimer

Ostseedienst GmbH Wasserbau und Schifffahrt

24376 Kappeln  |  Am Hafen 20e

Tel 0 46 42 . 9 25 96-0 | Fax 0 46 42 . 9 25 96-20

 

USt_ID DE 811352593

Steuer Nr. 29 003 00419

 

E-mail › info@ostseedienst.de

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar for indhold på vores hjemmeside og tilhørende indhold fra andre hjemmesider

Informationerne, som vi stiller til rådighed på vores hjemmeside, bliver sammenstillet og opdateret med størst mulig omhu.

Desuden prøver vi på at gøre din søgning efter sagligt sammenhængende informationer nemmere, idet vi, ved lejlighed, tilbyder links til andre eksterne hjemmesider af tredjemand, som efter vores mening tilbyder relevante informationer. Disse informationer bliver kontrolleret af os på det tidspunkt, de lægges op på vores hjemmeside. Det ligger i sagens natur,  at webindholdet kan ændre sig hurtigt og uforudset, og at vi er ikke i stand til at kontrollere om det stadig er aktuelt.

 

 

Vær derfor venligst opmærksom på følgende:

 

1. Ansvar for lovstridigt indhold på hjemmesider, som der er linket til på vores hjemmeside

Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 stk.1 af TMG (Telemediengesetz – den tyske medielov) ansvarlige for vores eget indhold. Derimod er vi i henhold til §§ 8 til 10 TMG ikke forpligtede til at overvåge overførte eller gemte eksterne informationer, eller til at undersøge omstændigheder som peger på lovstridige aktiviteter. En konstant overvågning af eksterne hjemmesider ville vi slet ikke kunne udføre.

 

På det tidspunkt hjemmesiderne blev linket til, blev de omhyggeligt undersøgt for mulige lovovertrædelser, især med hensyn til misligholdelse af tredjemands rettigheder. Disse rettigheder omfatter blandt andet personlige rettigheder og ophavsrettigheder. Lovstridigt indhold var, da hjemmesiderne blev linket til, ikke til stede og ved indgående betragtning heller ikke at forvente i fremtiden.

 

Hvis vi bliver opmærksomme på en lovovertrædelse ifm. de linkede siders indhold, fjernes links til dette indhold øjeblikkeligt. Vi er taknemmelige for henvisninger til sådant indhold.

 

Vi er ikke ansvarlige for eksterne hjemmesiders indhold, undtagen i tilfælde af overlagt handling eller grov uagtsomhed ved at linke til hjemmesiden. I tilfælde af forbrydelse mod liv og legeme som følge af sådant indhold består ansvaret også i tilfælde af simpel uagtsomhed.

 

Derudover henviser vi endnu en gang til at hjemmesidens formål begrænser sig til handel og kundeinformation. Eventuelle holdninger, som ytres på eksterne hjemmesider, er udtrykkeligt ikke vores holdning. Alligevel vil vi slette linket til eksterne hjemmesider med potentielt lovstridige holdninger, umiddelbart efter vores opmærksomhed bliver henledt på det.

 

 

2. Ansvar for saglige og tekniske fejl på linkede hjemmesider

Efter indgående undersøgelser, kunne der på det tidspunkt, vi linkede til hjemmesiden ikke ses saglige eller tekniske fejl på de eksterne hjemmesider. Vi er taknemmelige for henvisninger til sådanne fejl, således vi hurtigst muligt kan slette linket. Udbyderne af de eksterne hjemmesider er ansvarlige for indholdet og rigtigheden heraf.

 

For bekræftelse af specifikke informationer på eksterne hjemmesider, står vi gerne til rådighed med vores faglige kompetence.

 

Derudover fralægger vi os ansvaret for eksterne hjemmesiders indhold. Dette gælder dog ikke i tilfælde af tydeligt overlagt handling eller grov uagtsomhed ifm. linkning til hjemmesider, og i tilfælde, hvor man, på trods af viden eller grov uagtsom uvidenhed, i forbindelse med fejlagtige informationer, har linket. I tilfælde af forbrydelse mod liv og legeme ifm. fejlagtige informationer består dette ansvar også ved simpel uagtsomhed.

 

3. Ansvar for saglige eller tekniske fejl af indhold og informationer på egen hjemmeside

Det kan ske, at indholdet på vores egen hjemmeside viser sig at være fejlagtigt eller forældet på trods af stor omhu. Dette skyldes, at driften af hjemmesiden ligger udenfor vores kerneforretning, og således skal betragtes som en gratis serviceydelse for vores kunder. Derfor beder vi om at blive kontaktet telefonisk med henblik på bekræftelse af vigtige informationer på vores hjemmeside, inden yderligere dispositioner træffes.

 

Vi fralægger os ansvaret for skader, som opstår som følge af dispositioner truffet i tillid til informationer fra vores hjemmeside, undtagen hvis der er tale om overlagt handling eller grov uagtsomhed fra vores side.

Ved simpel uagtsomhed tages der selvfølgelig ansvar for skader på liv og legeme. Derudover tages intet ansvar.

 

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

arbejds- og sundhedsbeskyttelse:

AMS-Ostseedienst

Ostseedienst GmbH | 24376 Kappeln | Am Hafen 20e | Fon +49 (0) 46 42 . 9 25 96-0 | Fax . 9 25 96-20 | info@ostseedienst.de